Ваш адвокат в трудових спорах


Ваш адвокат в трудових спорах

Пропоную наступні види правової допомоги в трудових спорах:

  • оскарження в судовому порядку неправомірних наказів, рішень і розпоряджень адміністрації підприємства, що обмежують законні права та інтереси найманих працівників;

  • поновлення на колишньому місці роботи;

  • стягнення середньомісячної заробітної плати за час вимушеного прогулу;

  • стягнення зарплати в повному обсязі, враховуючи додаткові надбавки і компенсації;

  • відшкодування матеріальної та моральної шкоди працівнику, заподіяної здоров'ю умовами виробництва, внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання;

  • оскарження притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  • зміна формулювання причини та дати звільнення;

  • визнання відмови в прийомі на роботу необґрунтованою.